Aikuisille

Hyvänlaatuinen asentohuimaus

Hyvänlaatuinen asentohuimaus on melko yleinen, kiusallinen ongelma. Oireena on kiertävä, voimakas, muutaman sekunnin kestävä huimaus, joka liittyy asennon muutoksiin. Korvan sisällä sijaitsee tasapainoelin, minkä sisällä on kalkkikivisoraa. Kalkkikivisoran kulkeutuminen väärään paikkaan, korvan kaarikäytäviin saa aikaan hyvänlaatuista asentohuimausta.

Korva- nenä ja kurkkutautien erikoislääkäri, dosentti Tapani Rahko on kouluttanut fysioterapeutteja testaamaan ja hoitamaan hyvänlaatuista asentohuimausta. Hoito sisältyy asentohoidosta ns. manöövereistä, joilla tasapainoelimen toimintaa saa palautettua.

Virikkeessä asentohuimauksen hoitoon on erikoistunut fysioterapeutti Marina Buuri.