Kuntoutuksen asiakkaat

KELA vaativa lääkinnällinen kuntoutus

KELAN VAATIVA LÄÄKINNÄLLINEN KUNTOUTUS on Kelan järjestämää ja rahoittamaa kuntoutusta

Fysioterapia Virike on Kelan vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen palveluntuottaja vuosina 2020-2022 (mahdolliset optiovuodet) fysioterapian sekä allasterapian osalta. Sopimukseen kuuluu myös lasten- ja nuorten fysioterapia ja allasterapia.

Fysioterapia Virike on tuottanut KELA:n vaativaa lääkinnällistä kuntoutusta ( ent. vaikeavammaisten avokuntoutuspalvelu) vuodesta 1992 alkaen. Meillä on ammattitaitoiset, monipuolisesti koulutetut fysioterapeutit joilla on vuosien kokemus kuntoutuspalvelujen toteuttamisesta.

Kuntoutuksessa on kysymys koko elämänhallinnan kirjosta tavoitteena mahdollisimman hyvin sujuva arki. Virikkeessä huomioimme kuntoutujan yksilöllisesti mutta kokonaisvaltaisesti. Vuosien kokemus ja ammattitaito on opettanut, että paras tulos kuntoutujalle saavutetaan eri ammattilaisten hyvällä yhteistyöllä missä kuntoutuja on kaiken keskiössä. Olemme ammattilaisia myös apuvälineiden valintaan liittyvissä asioissa ja teemme hyvää yhteistyötä julkisen terveydenhuollon ammattilaisten kanssa. Kuntoutuspalveluissa olemme luotettava ja laadusta tunnettu kumppani.

Palveluntuottajana olemme sitoutuneet noudattamaan Kelan laatimaa palvelukuvausta, johon voit tutustua täältä: Kelan terapioiden palvelukuvaus FI

Palvelukuvauksen tarkoituksena on varmistaa, että Kelan järjestämissä terapioissa kuntoutujan tarpeet, oikeudet ja velvollisuudet on huomioitu ja kuntoutus on hyvän kuntoutuskäytännön mukaista ja laadukasta.

Kela järjestää alle 65-vuotiaille asiakkaille vaativaa lääkinnällistä kuntoutusta ja kuntoutus perustuu aina julkisen terveydenhuollon laatimaan kirjalliseen kuntoutussuunnitelmaan.

Kuntoutus voidaan järjestää kuntoutussuunnitelman mukaisesti Virikkeen tiloissa ja/tai kuntoutujan arkiympäristössä (=kotikäynteinä).

Lisätietoja löydät Kelan sivuilta: kela.fi/kun-tarvitset-kuntoutusta.