Lapsille

Lasten fysioterapia - Ensiaskel

Fysioterapia Virikkeessä ja Ensiaskeleessa kaikki lasta kuntouttavat terapeutit ovat jatkokoulutettuja lasten fysioterapiaan erikoistuneita pitkän linjan ammattilaisia ( peruskoulutuksena NDT, Bobath koulutus sekä vauvaterapiakoulutus sekä erilaisia lisäkoulutuksia mm NEPSY = neuropsykiatrinen valmentaja koulutus). Olemme tehneet työtä vauvojen, leikki-ikäisten ja nuorten kanssa vuodesta 1992 alkaen.

Lasten fysioterapia on oma erikoistumisalueensa ja siihen hakeutuu terapeutit, jotka eivät pelkää haasteita ja heillä on tahto tehdä vastuullista, tarkkaa työtä - mitään ei voi jäädä huomioimatta. Terapiassa lasta hoitava fysioterapeutti laittaa likoon koko persoonansa ja luovuutensa, että terapiaa voidaan toteuttaa leikin ja lapselle mieluisan tekemisen kautta huomioiden lapsen tarpeet motoristen taitojen oppimiseen ja parhaan mahdollisen toimintakyvyn saavuttamiseen. Terapiassa huomioidaan lapsen ikä ja tunnistetaan lapsen kehitystaso. Meillä on lapsia varten omat monipuoliset terapia- ja leikkivälineet, joiden avulla lapsen toimintaa voidaan ohjata toivottuun suuntaa virikkeellisesti.

Parhaillaan kehitämme uusia digitaalisia alustoja hyödyntäviä lasten ja nuorten kuntoutukseen soveltuvia pelillisiä ratkaisuja. Etsimme uusia ajanmukaisia vaihtoehtoja motivoida erityisesti nuorten elämään soveltuvia ratkaisuja. Erilaiset digitaaliset palvelut kuuluvat aikaamme ja niiden käsittelytaidot ovat kaikille tulevaisuutta.

Lapsen terapiatyössä korostuu yhteistyön tärkeys lasta ympäröivien aikuisten sekä muiden lapsen parissa toimivien ammattilaisten kanssa. Lasten fysioterapeutit osaavat huomioida toiminnassaan kommunikoinnin erityistarpeita, toiminnallisen näönkäytön perusteita sekä tunto- ja aistiyliherkkyyksiin liittyviä tekijöitä.

Lasten fysioterapeutit toteuttavat terapiaa toimipisteen lisäksi tarvittaessa lapsen tai nuoren kotona, päivähoidossa tai koulussa. Terapiaan sisältyy tärkeänä osana lapsen kanssa toimivien lähihenkilöiden neuvontaa ja ohjausta.

Meiltä löytyy ammattitaitoa lasten ja nuorten perusliikkumisen ja toimintakyvyn tutkimiseen, hoitoon ja ohjaamiseen.

 

Lasten ja nuorten neurologinen fysioterapia

Lasten ja nuorten neurologinen fysioterapia on useimmiten lääkärin lähetteeseen perustuvaa lääkinnällistä kuntoutusta. Arviointiin ja ohjaukseen voi kuitenkin hakeutua myös omatoimisesti, jos lapsesi liikkumiseen liittyvät asiat mietityttävät.

Neurologisen fysioterapian tavoitteet
Fysioterapian tavoitteina ovat lapsen liikunnallisten taitojen hyödyntäminen sekä normaalin kasvun kokonaisvaltainen tukeminen toimintakyvyn lisäämiseksi.  Lasten terapioihin koulutetut fysioterapeutit tuntevat lapsen normaalin psykomotorisen kehityksen ja sen muutokset eri ikäkausina sekä vamman tai sairauden aiheuttamat mahdolliset muutokset. Ratkaisukeskeinen lähestymistapamme tukee myönteisesti kuntoutumisprosessia. Työskentelymme viitekehyksenä ovat NDT, Bobath terapia.

Neurologisen fysioterapian palvelutarjontaamme kuuluu:

  • Terapiatarpeen arviointi
  • Vauvaterapia
  • Cp-lasten varhaisterapia
  • Kotiympäristön muutostarpeen arviointi
  • Apuvälinetarpeen arviointi ja käytön opastus
  • Koulutus

Lasten fysioterapiapalvelut voidaan toteuttaa toimipisteessämme, lapsen kodissa, päiväkodissa, hoitokodissa tai koulussa. Virike on Kelan sopimuskumppani vaativassa lääkinnällisessä kuntoutuksessa.

NDT/Bobath-konsepti, lapsen ja terapeutin yhteinen lähestymistapa kuntoutumiseen:

NDT/Bobath-konsepti (PDF)