Lapsille

Vauvaterapia

Vauvaterapiassa asiaan perehtynyt fysioterapeutti antaa ohjausta äidille tai lasta hoitavalle aikuiselle vauvan käsittelystä ja hoivasta siten, että se tukee vauvan motorista kehitystä tarkoituksenmukaisella tavalla. Ohjausta annetaan vauvan nostoissa, kantamisessa, hoivassa ja vuorovaikutustilanteissa vauvan kehitysvaiheita tukien.

Vauvaterapeutti erottaa ei tyypillisen sensomotorisen kehityksen normaalikehityksestä ja ohjaa vauvan liikettä normaalikehitystä tukemaan. Vauvaterapeutti tutkii ja hoitaa vauvoja, joilla on ei tyypillisen tai poikkeavan kehityksen merkkejä.

Usein pienillä ohjeilla ja päivittäin huomioitavilla asioilla voidaan vaikuttaa vauvan kehitystä tukien. Koulutettu vauvaterapeutti tuntee vastuunsa pienen vauvan kehityksestä ja aina tarpeen vaatiessa terapeutti ohjaa perheen eteenpäin ja auttaa heitä löytämään kulloinkin sopivimman avun, mikäli vauvan tilanteessa havaitaan jatkotutkimuksen aihetta.