Lapsille

Monimuotoryhmät

Monimuotoryhmäterapiaa toteuttaa kaksi eri terapiamuodon terapeuttia yhdessä. Lasten ja nuorten ryhmän koko on 4–6 lasta tai nuorta. Ryhmien muodostamisessa otetaan huomioon eri ikäkausien mukaiset ja toimintakykyyn liittyvät erityistarpeet ja vaatimukset. Tavoitteena on yksilöllisten ja ryhmän tavoitteiden lisäksi tukea sosiaalista kehitystä ja tarjota vertaistukea sekä turvallinen ympäristö taitojen harjoittelemiseksi.

Fysioterapia ja puheterapia ryhmäterapiaa toteutetaan yhdessä puheterapeutti Kirsi Neuvosen kanssa yrityksestä Puheenpolku.

Fysioterapia ja toimintaterapia ryhmäterapiaa toteutetaan yhdessä Terapiakeskus Mentoriksen toimintaterapeuttien kanssa.

Monimuotoryhmäterapiaan voi hakeutua KELA:n vaativan kuntoutuksen kautta. Ryhmiä voi kysyä myös omalta hoitavalta taholta sekä palvelua tarjoavilta yrityksiltä;

  • Fysioterapia Ensiaskel
  • Puheenpolku
  • Terapiakeskus Mentoris

 

Lasten ryhmät

Lasten ryhmätoiminnasta kiinnostuneiden toivotaan ottavan yhteyttä p. 010 4208200. Räätälöimme erityisryhmiä tarpeen ja kysynnän mukaan. Jatkossa pyrimme käynnistämään erityislapsille suunnattuja ryhmiä –seuraa sivujamme ja facebook ilmoituksiamme.

 

Ohjaus- ja luentopalvelut

Lasten fysioterapeutit ovat pitäneet vuosien aikana erilaisia luentoja ja ohjauspalveluja Esim. henkilökohtaisille avustajille, päiväkotien- ja koulujen henkilökunnalle sekä eri alojen opiskelijoille. Osaamisaluettamme ovat lasten motoriset taidot eri kehitysvaiheissa ja niihin liittyvät poikkeamat sekä erityislasten liikkumisen ohjaus ja avustus tukemassa lapsen kehitystä.