Lapsille

KELA vaativa lääkinnällinen kuntoutus lapsille

KELAN VAATIVA LÄÄKINNÄLLINEN KUNTOUTUS on Kelan järjestämää ja rahoittamaa kuntoutusta

Meillä on lasten ja nuorten kuntoutukseen lisäkoulutetut pitkänlinjan ammattilaiset. Kaikki lasten- ja nuorten kanssa toimivat terapeutit ovat NDT, Bobath koulutettuja terapeutteja. Lisäkoulutuksena mm vauvaterapia koulutus, Nepsy (=neuropsykiatrinen valmenta), lasten tuki- ja liikuntaelin haasteisiin sekä jalkaterveyteen erikoistuminen. Lasten ja nuorten parissa olemme työskennelleet KELA:n kuntoutuksessa vuodesta 1992 alkaen. Seuraamme aikaamme ja kouluttaudumme säännöllisesti, näin pysymme aina uusimman tiedon ja taidon mukana. Meille laadukas, lapsen erityisiin haasteisiin paneutuva tieto ja taito on kaiken toimintamme perusta.

Kuntoutuksessa on kysymys koko elämänhallinnan kirjosta tavoitteena mahdollisimman hyvin sujuva arki.  Huomioimme kuntoutujan yksilöllisesti mutta kokonaisvaltaisesti. Vuosien kokemus ja ammattitaito on opettanut, että paras tulos kuntoutujalle saavutetaan eri ammattilaisten hyvällä yhteistyöllä missä kuntoutuja on kaiken keskiössä. Olemme ammattilaisia myös apuvälineiden valintaan liittyvissä asioissa ja teemme hyvää yhteistyötä julkisen terveydenhuollon ammattilaisten kanssa. Kuntoutuspalveluissa olemme luotettava ja laadusta tunnettu kumppani.

Palveluntuottajana olemme sitoutuneet noudattamaan Kelan laatimaa palvelukuvausta, johon voit tutustua täältä: Kelan terapioiden palvelukuvaus FI

Palvelukuvauksen tarkoituksena on varmistaa, että Kelan järjestämissä terapioissa kuntoutujan tarpeet, oikeudet ja velvollisuudet on huomioitu ja kuntoutus on hyvän kuntoutuskäytännön mukaista ja laadukasta.

Kuntoutus voidaan järjestää kuntoutussuunnitelman mukaisesti lapsille ja nuorille soveltuvissa tiloissamme ja/tai kuntoutujan arkiympäristössä kotikäynteinä, päiväkodeissa, kouluissa tai asumisyksiköissä.

Lisätietoja löydät Kelan sivuilta: kela.fi/vaativa-laakinnalinen-kuntoutus-nain-haet