Ensiaskel

Yritys ja arvomme

Ensiaskeleen historia

Fysioterapia Ensiaskel on saanut alkunsa vuonna 1992 fysioterapeutti Helena Rannan toimesta. Ensiaskeleella ja Virikkeellä on yhteinen historia alusta saakka, kun aloittavat yrittäjät Helena Ranta ja Arja Piironen aloittivat kehittämään alueemme lasten- ja nuorten fysioterapiaa yhteistyössä julkisen puolen toimijoiden kanssa. Molemmilla yrittäjillä oli vahva halu erikoistua juuri lasten terapiaan. Yhteiset koulutukset ja ideointi hetket siivittivät molempien yritysten kehittymistä. Moneen otteeseen haaveilimme toimintamme yhdistämisestä.

Vuonna 2019 Helena Ranta päätti luopua yrityksestä, mikä työllisti Helenan lisäksi kaksi lasten ja nuorten fysioterapiaan erikoistunut pitkän linjan ammattilaista. Näin yritys siirtyi Virikkeen omistukseen – Kiitämme tästä luottamuksesta Helenaa.

Ensiaskel tänään

Ensiaskel siirtyi samoihin tiloihin Virikkeen kanssa pienen laajennuksen kautta vuonna 2020. Toimimme nyt osoitteessa Raatimiehenkatu 22, Lappeenranta. Tilojen yhdistämistä nopeutti koronan tuomat rajoitukset ja muutokset. Yhdistämisen kautta henkilökunta on hitsautunut tiiviisti yhteen ja olemme nyt kaikki saman tiimin tasavertaisia ammattilaisia, joilla on mahdollisuus tarvittaessa konsultoida toista ammattilaista ja oppia yhdessä jatkuvasti uutta. Ensiaskel ja Virike työllistää kahdeksan fysioterapeuttia ja kaksi ajanvaraussihteeriä. Lasten ja nuorten fysioterapiaan erikoistuneita, pitkän linjan ammattilaisia on neljä, joista kahdella on lisänä vauvaterapian osaaminen. Lasten ja nuorten palveluluihin olemme saaneet lisäosaamista lymfaterapiasta, liikuntaneuvojapalveluista sekä lasten jalkaterveydestä ja tuki-/ liikuntaelin fysioterapiasta.

Ensiaskeleen ja Virikkeen ajanvaraus on yhteinen numerosta 010 4208200. Puhelimeen vastaa ajanvaraussihteerimme Pirjo.

Arvomme

Yritykset ovat seuranneet samoja arvoja toiminnan alusta saakka. Ensiaskeleessa panostamme lasten- ja nuorten sekä vaativaa kuntoutusta tarvitsevien aikuisten aikaansa seuraavan fysioterapiaan. Arvomme ovat asiakasta kuuntelevaa, laatuun ja ammattitaitoon sitoutunutta palvelua minkä tavoitteena on edistää asiakkaidemme toimintakykyä heidän omassa elinympäristössään. Jaamme yhteisen arvomaailman Virikkeen kanssa, puhumme yhdessä sydänjäljen jättämisestä.